Τα προγράμματα 2019

 

Ενέπνευσε το πνεύμα σου και ηρέμησε την ψυχή σου, συνδυάζοντας την ξεκούραση με την διασκέδαση που προσφέρουν τα συναρπαστικά μαθήματα μας.

 

1 – 8 και 8 – 15 Ιουνίου


DANCE & DANCE THEATRE
for everyone 50 +
(Hasting Studio, Munich)

29 Αυγούστου – 9 Σεπτεμβρίου


BALLET / JAZZ DANCE
Your ultimate Dance Workshop
(Performing Arts Studios, Munich
)

14 – 21 Σεπτεμβρίου


SUMMER SPIRIT
breathe in and out & dance
(Bewegungsatelier Graz & E. Brunner)

 

 
 

29 Αυγούστου – 9 Σεπτεμβρίου: BALLET / JAZZ DANCE WORKSHOP – your ultimate Dance Vacation

 

Holidays and workshop are the perfect symbiosis for everyone who loves to dance. High quality dance classes by the established Munich dance teachers in a relaxed atmosphere for experienced beginners and intermediate to advanced levels:

 

 

Modern Jazz Dance & Choreography (Level II)

 

Modern Jazz Dance (Level I)

 
Nunzio Lombardo

NUNZIO LOMBARDO – Italy

Nunzio was born in Italy and trained primarily in ballet and jazz, starting his professional career as Principal Dancer in various Dance Companies touring Italy, France and Japan. In 1993 he moved to London and appeared in several Westend productions, such as Cats and West Side Story as well as films, such as the part of the handsome Italian soldier in Captain Corelli's Mandolin, dancing the tango with Penelope Cruz. In 2005, he opened his own school, the Performing Arts Studios in Munich. “My main ambition is to get my students to enjoy dancing and really FEEL the music and their movements."

  Anna Lombardo

ANNA LOMBARDO – Germany

At age 16 Anna studied dance at “Hochschule für Darstellende Künste“ in Frankfurt, and later in New York at “Steps“, “Broadway Dance Center“ and the “American Ballet Theatre“. Nunzio's unique teaching method forms the basis of her classes. Total relaxation and ease with self is integral to this method, allowing the dancer to develop movement and choreography in a highly personal way. Dancing becomes a joyful, unique expression of freedom. “Every choreography has its own story, known only to the dancer. Thus every move has meaning and gives you goose pumps while you are dancing.

 

WAKEUP Workout

Ballet Workout & POP Ballet

....and on top :

 
Nunzio Lombardo

THIERRY PARÉ – France

Thierry trained as a classical ballet dancer at the “Académie Solange Golovine“ in Paris. He was formerly a soloist at the “Deutsche Oper am Rhein“ in Düsseldorf and has worked with many famous choreographers. The strenuous exercise and great control of the body that the practice of ballet requires, let Thierry to begin working as a physiotherapist in 1992, and in 1998 he completed a training course in Osteopathy at Sutherland College. “Energy and vitality can only be properly developed through good body strength. My lessons will help you discover your physical capabilities and enable you to overcome what you preceive as your limitations.“ 

Carlo Lombardo

... Many recreational opportunities are available directly in the resort and include tennis, beach volleyball, basketball, minigolf, kayak, windsurfing and padling. Other activities you may enjoy include our weekly boat excursion.

A performance conducted by the course participants will form the highlight of our workshops.

 
Here you can find the TIMETABLE for the BALLET & JAZZ PROGRAM with NUNZIO, ANNA and THIERRY .
BACK TO THE TOP | PRICES & BOOKING »
 
 

1 – 8 και 8 – 15 Ιουνίου: DANCE & DANCE THEATRE – for everyone 50 +

 

The course aims specifically to encourage those who are over 50 years of age, and enthusiastic about dance to discover, experience and enjoy modern artistic dance.

 

 

 

Dance Experience, Modern Improvisation
Dance Theatre Workshop

 

Intuitive Painting & Drawing
Dance Theatre Workshop

 
Christine

CHRISTINE HASTING – Germany

Christine is a dancer and choreographer, a teacher of dance and a movement therapist. She has been the director of the Hasting Studio, founded by her mother, Margarethe Hasting in the 1950s, since 1972. The course aims specifically to encourage those who are over 50 years of age, and enthusiastic about dance to discover, experience and enjoy modern artistic dance. This includes the study of the design and composition of dance, as well as the freedom of improvisation. In the words of Vicki Baum: “There are shortcuts to happiness and dancing is one of them."

  Rainer

RAINER WALLBAUM – Germany

Rainer studied communication science, psychology and pedagogy, and is a writer and scriptwriter, visual artist, instructor and system therapist. He and Christine have spent several years developing a special teaching methodology for amateur dance classes.He uses painting and drawing as a means to release the unconscious mind through the action of pen or brush on paper, thus allowing the participants to express freedom of movement through dance.

BACK TO THE TOP | PRICES & BOOKING »
 
 

14 – 21 Σεπτεμβρίου: *SUMMER SPIRIT* breathe in and out & dance

 

The main focus will be your own curiosity and awareness about yourself, your body, its movement impulses and its possibilities.

 

 

 

5RHYTHMS®

 

 

GYROKINESIS®
YOGA

 
Nunzio

EVA BRUNNER – Austria

Eva has studied and trained in various areas and forms of dance, movement and body work (e.g. Yoga, Butoh, Release Technique, Improvisation, Contact Improvisation, 5Rhythms®). 5Rhythms® has been created by Gabrielle Roth, and it consists of 5 individual rhythms FLOWING / STACCATO / CHAOS / LYRICAL / STILLNESS. The main focus will be your own curiosity and awareness about yourself, your body, its movement impulses and its possibilities of expression. “ We will be looking for the FUN of discovering the dancer in you – no matter where it has been hiding lately.“ ;-)

  Ulf

MANUELA ROJKO SCHRANZ – Switzerland

Manuela is a qualified teacher of Chladek®-System, GYROTRONIC®Trainer, GYROKINESIS®Trainer and NuadThai-Practitioner. For a better understanding, GYROKINESIS® can be discribed as yoga with rotation. The GYROKINESIS® class will be completed by a relaxing yoga class. “When you are thankful for life, grateful for everything that surrounds you, it manifests in a certain kind of feeling in your body an expression towards life!“ (Juliu Horvath)

 

GYROKINESIS®, GYROTONIC® and logo are registered trade marks of the Gyrotonic Sales Corp. and are used with permission.

 
Here you can find the TIMETABLE with MANUELA and EVA
BACK TO THE TOP | PRICES & BOOKING »